Ako firma špecializovaná na čistenie podláh sme expertmi v oblasti čistenia, obnovy a revitalizácie vašej podlahy do výnimočného stavu. Náš personál disponuje mnohoročnými skúsenosťami s čistením domácich alebo komerčných podláh a dokáže veľmi presne odhadnúť úroveň služby, ktorú očakávate.

Naše obchodné praktiky spĺňajú najvyššie štandardy a zaručujeme, že sa vám stále ponúkneme cenovo výhodné riešenie bez ohľadu na veľkosť plochy určenej na čistenie.

V dnešných časoch je na trhu dostupné veľké množstvo typov podláh a materiálov z ktorých sú vyhotovené. Každý z nich disponuje istými vlastnosťami, kvôli ktorým potrebuje špecifickú ochranu a spôsob zaobchádzania. Iba kombinácia tých najlepších skúseností, znalostí a techník môže zaručiť najlepšie výsledky.

Naši pracovníci sú pripravení zatočiť so špinou na podlahách všetkých druhov a materiálov. Kontaktujte nás a využite naše služby.

Využívame stroje:

Pri výbere čistiacich prostriedkov dbáme stále o ich najvyššiu kvalitu a šetrnosť k čistenému materiálu.